?
Hulp nodig?
Gaan

Vita Pensioen, zonder fiscaliteit

Wil je sparen voor je pensioen, maar je hebt al pensioenspaaroplossingen waarbij je fiscale voordelen geniet? Dan kan je ook nog sparen met een Vita Pensioen, zonder fiscaliteit. Je krijgt geen belastingvermindering*, maar je geniet nog van een rendement en je hoeft ook geen belastingen meer te betalen op het gespaarde bedrag, na de eerste acht jaar!

Wat houdt dit in voor u?

 • Geniet van een jaarlijks gewaarborgd rendement met eventueel jaarlijkse ristorno’s leven
 • Je betaalt geen roerende voorheffing na 8 jaar + 1 dag
 • Je bepaalt zelf wanneer en hoeveel je stort

Waar dient u op te letten?

 • Er zijn instap- en uitstapkosten verbonden aan dit product
 • Bij vroegtijdige afkoop, kunnen er afkoopkosten en een financiële afkoopvergoeding verschuldigd zijn
 • Diversifieer steeds jouw beleggingen en spaargeld

De 5 troeven van Vita Pensioen, zonder fiscaliteit

1. Krijg een gewaarborgd rendement met eventueel jaarlijkse ristorno's leven

Stort je vandaag in een Vita Pensioen, dan geniet je storting van een gewaarborgde intrestvoet van 1,25% tot het einde van het lopende jaar. Uiterlijk op 31/12 leggen we de gegarandeerde rentevoet vast voor het komende jaar. Je weet dus op voorhand waar je aan toe bent!  Als de intrestvoeten wijzigen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht hetzij via My FEDERALE, hetzij via ons klantenmagazine Contact.

En dat gewaarborgd rendement kan nog eens met onze ristorno's leven, toegevoegd aan het contract,** worden verhoogd! Het toekennen van de ristorno leven is niet gegarandeerd in de toekomst.

 

2. Bepaal zelf wanneer je stort en hoeveel

Je kan maandelijks, jaarlijks, … storten of gewoon wanneer het je past.. En je stort hoeveel je zelf wil, met een minimum van € 125 (of € 50 als je stort via domiciliëring).

 

3. Beschik steeds over je kapitaal

Wil je een huis bouwen of kopen? Dan hoef je nooit uitstapkosten te betalen om het reeds gespaarde kapitaal op te nemen. Er is wel een roerende voorheffing verschuldigd als je het contract afkoopt binnen de eerste 8 jaar van het contract. Wil je uitstappen? Dan betaal je een kost van 3% tot 1%, afhankelijk van wanneer je uitstapt. 

Ga je met wettelijk pensioen? Dan zijn er natuurlijk ook geen kosten aan verbonden.


4. Geen roerende voorheffing méér na 8 jaar + 1 dag*

Met een Vita Pensioen zonder fiscaliteit betaal je geen roerende voorheffing méér na 8 jaar + 1 dag!

 

5. We hanteren een duidelijke en lage kostenstructuur

Er is een instapkost van 2,50% verschuldigd op elke gestorte premie (exclusief taks). Er zijn eventueel uitstapkosten verschuldigd, gaande van 3% tot 1%, afhankelijk van wanneer men uitstapt.

 

 

Belangrijk om weten

 

 • Diversifieer uw beleggingen en uw spaargeld
 • Wees steeds aandachtig aan de geldende fiscaliteit op het product
 • Wees steeds aandachtig aan de duurtijd van de gegarandeerde intrest
 • Deze verzekering omvat ook een aantal risico’s: Renterisico, liquiditeitsrisico en solvabiliteitsrisico

Meer informatie over hoe wij de risico’s beperken, vind je hier.

 

Een transparant overzicht van onze kosten

 

 • Instapkosten: 2,5%
 • Uitstapkosten: Maximaal 3% (geen bij overlijden of einddatum)
 • Beheerskosten: 0% 
 • Verzekeringstaks: 2% op elke premiestorting
 • Roerende voorheffing: Volgens de huidige fiscale wetgeving ben je bij een afkoop binnen de 8 jaar volgend op de onderschrijving van je overeenkomst roerende voorheffing verschuldigd. Afkopen na 8 jaar zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing.
 • Afkoopkosten:
  • Bij eventueel vroegtijdige afkoop kunnen er afkoopkosten aangerekend worden
  • Volgens de omstandigheden, kan er een financiële afkoopvergoeding aangerekend worden. Meer informatie in de productfiche

Wil je een offerte of premieberekening ontvangen? Klik hier of ga naar het dichtstbijzijnde kantoor

 

 

Wettelijke bepalingen

 

*De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen.
** De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE64 3100 7685 9452 BIC: BBRUBEBB.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

De looptijd is naar keuze en bedraagt minimaal 10 jaar.

Ontdek de segmentatiecriteria voor Vita Pensioen zonder fiscaliteit.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:
Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.
Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Iedere beslissing tot intekening op Vita Pensioen zonder fiscaliteit moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het Essentiële-Informatiedocument en van de algemene voorwaarden. Je vindt deze documenten hieronder.

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan